Steunfractie

Marianne de Wild

Steunfractie, Sociaal domein, Beheer en bestuur

Wie ben je?

Een actieve senior met een afgeronde loopbaan (dus met pensioen) in het buurthuiswerk als sociaal cultureel werker en opbouwwerker. Geboren in Den Haag, opleiding en werk in Rotterdam en later in Tilburg. De liefde bracht me naar Brabant, waar ik “goed geland ben”. Ik ben gaan houden van de prachtige omgeving, de historie en de Brabantse eenvoud.

Wordt opgetogen van?
Als goede plannen inderdaad goed uitwerken!

Grootste ergernis?

Belangenverstrengeling, roddel en achterklap. En “not in my backyard” gedrag

In de politiek door?

Ik kom uit een PvdA-nest. Al jaren lid, maar te druk met het leven om actief voor de partij  te worden. Tot ik een PvdA vergadering bezocht in 2005 en daar een actieve en daadkrachtige groep mensen aantrof. In 2006 zat ik voor de eerste periode in de raad!

Drijfveer?

De idealen van de sociaal democratie en daar een steentje aan kunnen bijdragen. En de solidariteit om zwakke schouders te ontzien en zelf wat meer te sjouwen.

Slechte regeling?

Actueel: “de zorgval”. Als mensen een indicatie hebben voor langdurige zorg en ze moeten daar even op wachten, dat ze dan meteen minder zorg uit de WMO krijgen.

Morgen invoeren?

Gezonde en duurzame samenleving en hoe dat te bereiken in de plattelandsgemeente die Heusden is.

.