Wethouder

Margo Mulder

Wie ben je?
Sinds 2010 ben ik wethouder voor de PvdA in Heusden. Daarvoor werkte ik als klinisch psycholoog in het St. Elisabethziekenhuis in Tilburg en was tegelijkertijd fractievoorzitter voor de PvdA in Heusden.

Wordt opgetogen van?
Van het maatjesproject waarin ondernemende mensen in Heusden werkzoeken begeleiden en coachen naar werk. Vaak mensen die al wat langer langs de kant staan en het geeft de coaches ook inzicht hoe het soms tegen kan zitten in het leven. In Heusden zijn er op deze manier al heel wat mensen weer aan het werk gekomen project. Van mensen die zelf ooit langdurig of nog steeds met een heel krappe beurs moeten leven en anderen helpen en aanmoedigen om gebruik te maken van bijvoorbeeld het Kindpakket, een Heusdenpas allemaal met als doel om vooral mee te blijven doen en niet thuis te blijven zitten. Echt heel bijzonder. Van alle initiatieven die er in Heusden worden genomen om naar elkaar om te zien en voor elkaar te zorgen en dat samen met de gemeente mogelijk maken. Dat zijn er echt te veel om op te noemen.

Grootste ergernis?
Wanneer gezond eigenbelang overgaat in regelrecht egoïsme en er geen gesprek meer mogelijk is over wat je samen wèl kunt bereiken.

In de politiek door?
Politieke besluiten hebben heel direct invloed op onze levens. Juist op lokaal niveau is dit extra zichtbaar. Ooit ging ik de politiek in om hier een pragmatische, realistische en linkse bijdrage aan te leveren. Ik zie dat de politiek soms écht het verschil kan maken.

Drijfveer?
Als er maar goed samengewerkt wordt, kan je het verschil maken. Vaak zijn er meer bruggen te slaan en is er meer met elkaar te bereiken dan dat je op het eerste gezicht zou denken. Niet polariseren maar samenwerken.

Morgen invoeren?
Alle preventieve maatregelen die helpen om armoede te voorkomen.