Met oog voor… Arbeid

Werk staat bij de PvdA-Heusden voorop. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, zelfontplooiing, respect en tot deelname aan de samenleving. Werk biedt perspectief. Voor de PvdA-Heusden is werk betaald. Het minimumloon is echt het minimum. Lukt het hebben van een baan niet, dan zorgen we dat mensen op andere manieren volwaardig mee kunnen doen. Dat gebeurt op een manier die het beste bij hen past en de mogelijkheid openhoudt tot verdere ontwikkeling en ontplooiing.

Mensen die (door omstandigheden) zijn aangewezen op de bijstand of financieel afhankelijk zijn geworden van een partner worden respectvol behandeld. Wij vinden dat iedereen kansen hoort te krijgen op de arbeidsmarkt en schrijven daarom niemand af. We realiseren ons wel dat het voor sommige mensen heel moeilijk is om op eigen kracht uit de bijstand te komen. Werken met behoud van uitkering is altijd tijdelijk en – met oog op het verhogen van de perspectieven – op het krijgen van betaald werk. Dat laatste kan bijvoorbeeld door vaardigheden op te doen (ook via opleiding of stage), die noodzakelijk zijn in de veranderende arbeidsmarkt. Alle ondersteuning vanuit de gemeente om mensen weer aan het werk te krijgen, is daarbij maatwerk.

Wij zien een gemeente en de gemeenschap als netwerken. Om werk te vinden zijn die te gebruiken door de werkzoekenden, de niet-bijstandsgerechtigden (bijvoorbeeld mensen die afhankelijk zijn van een partner) en de bijstandsgerechtigden. Daarvoor is het wel nodig om die netwerken te kunnen vinden. Initiatieven als Talent2work en het Maatjesproject, waarin contact centraal staat tussen werkzoekenden en werkgevers, ondersteunen wij. Wij stimuleren werkgevers hier actief aan mee te doen. Niemand mag verwaarloosd worden. Met iedereen wordt gezocht naar maatwerk, het ultieme doel is financiële onafhankelijkheid voor ieder individu. Wanneer daar ondersteuning voor nodig is, springt de gemeente in.

Via het inkoopbeleid vragen wij onze opdrachtnemers hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Dat kan bijvoorbeeld door het kansen bieden aan mensen met een afstand tot werk en het creëren van stages of werkervaringsplekken.

Wij willen dat de gemeente blijft doorgaan met het invullen van baanafspraken en daar reserveren we geld voor in de personeelsbegroting. Ook van bedrijven, waar de gemeente zaken mee doet, verlangen we eenzelfde inspanning. Vormen van overdreven flexibilisering (in sommige gevallen zijn dat payrollconstructies) passen wij niet toe in onze gemeente. Wij hebben een voorbeeldrol.

In Heusden hebben we geleerd dat maatwerk belangrijk is en inmiddels ook de norm is! Daarbij worden persoonlijke plannen opgesteld in gesprekken met inwoners. Ook als het gaat om het vinden van werk en het beroep doen op inkomensondersteuning hoort zo’n persoonlijk plan en maatwerk de norm te zijn. In sommige gevallen kan maatwerk leiden tot een bijstandsuitkering als tijdelijk basisinkomen. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van zeer intensieve mantelzorg of overname van professionele zorg. Maatwerk is toe te passen bij experimenteren met het mogelijk maken van bijverdienen, maar ook met het treffen van maatregelen, die een grote armoedeval voorkomen, wanneer mensen werk vinden.