Met oog voor… jeugd en jongeren

Als er één groep is die brede steun van de politiek krijgt, zijn dat kinderen.

Kinderen de kansen bieden om hun talenten ongeacht hun afkomst en achtergrond te ontplooien, is ons parool. Daarom zetten we in op goede opvang, uitstekend onderwijs, het aanpakken van pesten op scholen, leuke sportvoorzieningen, goede kindzorg en op een leven dat niet beheerst wordt door (materiële) zorgen.

Bij het inkopen van jeugdzorg kiezen wij voor aanbieders die de zorg leveren die nodig is. Het mag nooit zo zijn dat een jongere niet de zorg krijgt die nodig is, omdat de gemeente toevallig geen contract heeft met een bepaalde aanbieder. Er hoort altijd ruimte te zijn voor maatwerk.

Wij denken ook aan de jeugd boven de achttien jaar. Deze jongeren gaan graag uit met hun vrienden, maar veel van hen kunnen niet of moeilijk naar een uitgaansgelegenheid komen. Door een beperkt aantal gelegenheden in Heusden om uit te gaan, een slecht busvervoer in de nacht, lange fietsafstanden of gevaarlijke donkere wegen naar de stad, wordt voor nogal wat jongeren het uitgaan vrijwel onmogelijk. Om te voorkomen dat jongeren gaan fietsen in de nacht zetten is alternatief vervoer nodig. De gemeente peilt de jongeren of er genoeg animo is voor alternatief vervoer zodat onze jeugd, tegen een acceptabele vergoeding, veilig kan uitgaan.

Wij willen dat jongeren meer invloed krijgen op de plannen van de gemeente over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Wij willen dat de gemeente de jongeren actief betrekt. Dat kan door het organiseren van bijeenkomsten en eventueel via een jongerenraad die een (permanente) vertegenwoordigende stem krijgt in de gemeente. Op die manier willen wij de gemeente ook interessant houden voor jongeren.

Ook de (aller)kleinsten horen het leuk hebben in onze gemeente. Tijdens schoolvakanties kunnen deze kinderen (die thuisblijven) in de straat spelen. Op speciale buitenspeeldagen gaan alle auto’s de straat uit en kunnen kinderen met elkaar spelen en kunnen de buurtbewoners elkaar leren kennen.

Hannah Scheffers

Hannah Scheffers

Wie ben je? Ik woon in Vlijmen en ben hier ook opgegroeid. Momenteel zit ik op het ds. Pierson college in ’s-Hertogenbosch en doe ik dit schooljaar eindexamen op havo. Hierna wil ik de leraren opleiding doen tot algemene economie docent op de Fontys in Tilburg.  Word opgetogen van? Mensen die geaccepteerd kunnen worden wie

Meer over Hannah Scheffers