Met oog voor…. luchtkwaliteit en waterbeheer

Schone lucht en daarmee het tegengaan van luchtvervuiling is cruciaal voor onze gezondheid. De meeste luchtvervuiling is afkomstig van de industrie, de veehouderij en het verkeer. Vooral de veehouderij vormt een bedreiging voor de luchtkwaliteit in ons landelijk gebied. Ondertussen weten we dat de veehouderij in de wereld maar liefst 14,5% van alle broeikasgassen uitstoot. Naast die risico’s heeft intensieve veehouderij ook andere nadelige effecten zoals stankoverlast en mestproductie. Wij zijn dan ook tegen megastallen omdat deze een aanzienlijke milieubelasting geven en bovendien niet goed zijn voor het welzijn van dieren.

Ook inwoners hebben invloed op de luchtkwaliteit: bijvoorbeeld door het stoken van hout. Dit kan overlast geven. De PvdA-Heusden heeft oog voor mensen die last hebben van deze overlast. Het is belangrijk dat zij bij de gemeente terecht kunnen en dat hun klachten geregistreerd worden en serieus bekeken worden.

De gemeente heeft de afgelopen jaren flink ingezet op het regenbestendig maken van onze wijken. Bijvoorbeeld in Vlijmen-Noord is het geen probleem meer als er een enorme hoeveelheid regen valt: overstroomde straten en kelders zijn daar verleden tijd. De PvdA-Heusden zet ook de komende jaren in op het regenbestendig maken van onze wijken. Wel vragen we daarvoor ook iets van inwoners: bijvoorbeeld door minder tegels of waterdoorlatende verhardingsmaterialen erin te gebruiken, groene daken aan te leggen en water op te vangen met een regenton.

Tot slot willen we ervoor zorgen dat de uitstoot van fijn stof op alle plaatsen in de gemeente voldoet aan de Europese normen.