Met oog voor… onze visie

De PvdA-Heusden heeft twee zielen in één borst: de realist en de idealist. De realist neemt de werkelijkheid voor lief. De idealist stelt zichzelf altijd vragen zoals: hoe willen wij dat de wereld eruitziet? Dit kan toch veel eerlijker? Hier is toch veel meer te winnen? Dit kan toch veel groener? Dit kan toch veel sneller? De gemeente is er toch wel voor de mensen die haar (even) écht nodig hebben?

Maar tegelijk beseffen wij dat de marges voor hervormingen smal zijn. Verbeteringen komen in de regel in kleine stapjes. Zeker ook in ‘Nederland-coalitieland’ en dus ook in Heusden. Als realist stellen wij onszelf een aantal praktische vragen. Hoe zorgen we dat het wél lukt? Hoe kunnen we (minder) regels ten goede inzetten? Hoe brengen we de mooie ambities in dit verkiezingsprogramma in de praktijk?

De idealist en de realist hebben elkaar nodig: de idealist wijst de weg, de realist bewandelt hem.

Hoe ziet een rechtvaardig Heusden er voor de PvdA-Heusden uit? Mensen hebben iets voor elkaar over, wonen goed, hebben vast werk, krijgen eerlijke kansen, krijgen hun recht en doen hun plicht. De gemeente gaat niet over alles maar kan wel helpen dat mensen gelukkig zijn. De PvdA-Heusden blijft zich hard maken voor een gemeente die meedenkt en meewerkt met haar inwoners. Extra aandacht is er voor mensen die de gemeente écht nodig hebben.

De grote uitdagingen voor de komende periode zijn het verkleinen van de kloof tussen arm en rijk én het toegankelijk houden van voorzieningen voor wie dat nodig is. De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid laat zien dat in ons land 10 procent van de mensen 61 procent van het kapitaal in handen heeft. Wie door de wijken in Heusden loopt of rijdt ziet dat ook de verschillen in onze gemeente groot zijn. Maar liefst een derde van de Heusdenaren werkt voor een laag inkomen. Daarom streven wij ernaar ook in onze gemeente de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen.
Onze prioriteiten? Het verkleinen van die kloof bij het toegankelijk houden van de zorg. Niemand onder het bestaansminimum laten verdwijnen. Een aantrekkelijke gemeente blijven. Betaalbare woningen voor iedereen creëren.

Uiteraard steekt de PvdA-Heusden de komende jaren opnieuw energie in de verdere

duurzame ontwikkeling van de gemeente. Voor ons staat duurzame ontwikkeling niet op zichzelf, maar vormt de bril waarmee we naar andere onderwerpen kijken! Duurzaamheid waarbij met name gezondheid, veiligheid, leefbaarheid, energie, milieu, diversiteit, wonen, zorg, arbeid in evenwicht zijn gebracht mét een goede kwaliteit van leven nu en in de toekomst.

De realist in ons blijft benadrukken dat we niet al deze idealen van vandaag op morgen kunnen realiseren. Maar de idealist roept des te harder: we zullen doorgaan!

Ronald Heesbeen

Ronald Heesbeen

Wie ben je? Ik woon in Vlijmen, het dorp waar ik ook ben opgegroeid. Aan de universiteit van Tilburg heb ik de studie Bestuurskunde afgerond, ook heb ik de eerstegraads lesbevoegdheid voor het vak maatschappijleer behaald. Momenteel volg ik de opleiding tot docent Nederlands. Daarnaast ben ik de afgelopen acht jaar actief geweest als gemeenteraadslid

Meer over Ronald Heesbeen