Heeft u ook oog voor…. onze successen 2014-2018?

Op verschillende gebieden heeft de gemeente Heusden de afgelopen jaren prestaties geleverd. De coalitie als geheel heeft een aantal klinkende successen geboekt zoals het realiseren van een nieuw centrum in Vlijmen en het eindelijk doorhakken van de knoop als het gaat om de Voorste Venne.
Hieronder staat een overzicht van de successen waar wij in het bijzonder trots op zijn omdat de Partij van de Arbeid daar vanuit het college en vanuit de gemeenteraad een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd.

Wij hebben oog gehad voor arbeid

De gemeente Heusden heeft de afgelopen periode ieder jaar vier mensen aangenomen met een arbeidsbeperking.
Ook kijkt de gemeente voor het invullen van vacatures eerst naar de werkzoekenden die ingeschreven zijn bij Baanbrekers, hierdoor zijn enkele mensen bij de gemeente in dienst getreden.
In Heusden werken we met een maatjesproject.
Ondernemers, ondernemende Heusdenaren, Heusdenaren met een groot netwerk en gemeentebestuurders worden gekoppeld aan mensen die moeite hebben met het vinden van een baan.Door het maatjesproject zijn de afgelopen periode ongeveer 40 Heusdenaren onafhankelijk van de uitkering geworden.
In Heusden zorgen we ervoor dat werknemers en werkgevers direct met elkaar in contact komen. In plaats van een cv opsturen en een grote stapel sollicitatiebrieven doornemen zien werkzoekenden en werkgevers elkaar direct in de ogen.

Wij hebben oog gehad voor wonen

In Vlijmen en in Drunen is er kamerbewoning voor jongeren die begeleiding nodig hebben. Deze jongeren blijven daarmee dichtbij en wonen niet in instituties ver weg.

Wij hebben oog gehad voor de zorg

De hulp bij het huishouden is in Heusden niet alleen in stand gebleven, maar zelfs weer een wat verruimd. De huishoudelijke hulp vinden we in Heusden ook belangrijk om een vinger aan de pols te houden en te bekijken hoe het met mensen gaat.
Het aanbod van huishoudelijke hulp is op maat: er is extra persoonlijke ondersteuning voor wie dat écht nodig heeft.
Per 1 januari 2015 heeft de gemeente veel extra taken gekregen op de gebieden arbeid, participatie en (jeugd)zorg. Voor die tijd kon je geen krant openslaan of de vraag was: kunnen gemeenten dit wel aan? In Heusden is gebleken dat we het aankunnen. De PvdA-Heusden heeft ingezet op het ‘oormerken van zorggelden’, dat wil zeggen dat geld voor zorg nooit en te nimmer aan andere zaken zoals lantaarnpalen uitgegeven mag worden maar uitgeven binnen het sociaal domein Mede daardoor zien we dat (bijna) niemand buiten de boot is gevallen.
Bij zwembad Die Heygrave in Vlijmen zijn open-inloopdagen gehouden waar iedereen terecht kon met vragen over de zorg.

Wij hebben oog gehad voor het armoedebeleid

De Heusdenpas geeft mensen met een smallere beurs recht op 150 euro per volwassene per jaar in de vorm van bijvoorbeeld een internetabonnement of de contributie voor een sportvereniging.In het verleden hadden alleen mensen met een inkomen lager dan 110% van het sociaal minimum recht op de Heusdenpas.

Door een motie van de PvdA-Heusden is de groep mensen die recht heeft op een Heusdenpas groter geworden: nu hebben mensen met een inkomen lager dan 120% van het sociaal minimum recht op de Heusdenpas.

Inwoners van Heusden met kinderen van 4 tot 17 jaar en een inkomen tot 120% van het sociaal minimum kunnen ook gebruik maken van het kindpakket. Door het kindpakket kunnen kinderen uit gezinnen waar weinig geld is toch meedoen aan bijvoorbeeld sporten, muziekles en schoolactiviteiten.
Om het armoedebeleid te verbeteren heeft de gemeente Heusden hulp gekregen van ervaringsdeskundigen. Mede dankzij de hulp van deze ervaringsdeskundigen heeft de gemeente meer inwoners die met een hele kleine beurs moet leven in beeld gekregen.

Wij hebben oog gehad voor duurzaamheid

Jaren geleden maakte de PvdA-Heusden zich al hard voor een duurzame woonwijk. Nu zijn er eindelijk gasloze woningen in het Geerpark in Vlijmen.
De PvdA-Heusden heeft geen kans onbenut gelaten om het leggen van zonnepanelen aan te moedigen. Op steeds meer gemeentelijke gebouwen zijn inmiddels zonnepanelen aangebracht.

Wij hebben oog gehad voor cultuur

De PvdA-Heusden heeft ervoor gezorgd dat cultuur weer op de kaart staat. Met cultuur op koers gaat de gemeente in samenspraak met iedereen die iets met cultuur te maken heeft in gesprek om een culturele vijfjarenvisie te ontwikkelen.

Wij hebben oog gehad voor sport

De PvdA-Heusden heeft bijgedragen aan een andere kijk op sport. Sport is veel meer dan het subsidiëren van verenigingen. Meer dan ooit is sport verbonden met zorg en gericht op gezondheid en welzijn.
Ronald Heesbeen

Ronald Heesbeen

Wie ben je? Ik woon in Vlijmen, het dorp waar ik ook ben opgegroeid. Aan de universiteit van Tilburg heb ik de studie Bestuurskunde afgerond, ook heb ik de eerstegraads lesbevoegdheid voor het vak maatschappijleer behaald. Momenteel volg ik de opleiding tot docent Nederlands. Daarnaast ben ik de afgelopen acht jaar actief geweest als gemeenteraadslid

Meer over Ronald Heesbeen