Met oog voor… sport en beweging

De PvdA-Heusden vindt sport en bewegen belangrijk voor iedereen: voor de gezondheid, als middel voor participatie, voor de gezelligheid, om spelregels te leren, om te leren samenwerken of om gewoon lekker in je vel te zitten.

Wij zijn daarom voorstander van het stimuleren van sport en beweging voor iedereen, in de volle breedte, voor jong en oud, met of zonder beperkingen.

De gemeente Heusden heeft sinds jaar en dag rijkelijk geïnvesteerd in sport(verenigingen) met als resultaat een heel groot en hoogwaardig sportaanbod. Wij zijn blij met dit resultaat omdat de verenigingen een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de onderlinge binding tussen mensen. De PvdA-Heusden blijft met het oog op dit maatschappelijk rendement kiezen voor breedtesport boven topsport.

Na jaren van fikse investeringen is het nu tijd voor een pas op de plaats. Er is uiteraard nog ruimte voor onderhoud om het niveau van de sportcomplexen in stand te houden.

Wél spoort de PvdA-Heusden altijd aan tot innovaties en verbeteringen. Dat geldt ook voor de sportclubs. Wij vinden dat zij – waar mogelijk – gebruik horen te maken van elkaars faciliteiten zoals velden, kleedkamers en materiaal. Daarnaast roepen we de verenigingen op om hun ruimtes beschikbaar te stellen aan anderen om zo de ruimtes efficiënter te gebruiken. Door bijvoorbeeld bestuurskamers te verhuren als vergaderruimtes kan dat bijdragen aan de betaalbaarheid van de sport. Ook vragen we van sportverenigingen om daken beschikbaar te stellen om zonnepanelen op te plaatsen.

Sporten en bewegen begint het liefst zo jong mogelijk. Wij vinden het heel belangrijk om juist kinderen te stimuleren om in beweging te zijn. Dit doen we door bijvoorbeeld voldoende speelplekken te realiseren en ervoor te zorgen dat álle kinderen zwemdiploma’s halen. Vooral álle kinderen aan het bewegen krijgen is voor ons heel belangrijk. Als ouders minder draagkrachtig zijn kan dat bij ons nooit een reden zijn om niet te kunnen sporten. Met het kindpakket zorgen wij ervoor dat kinderen (en volwassenen) niet verstoken blijven van sportattributen, sportkleding en een lidmaatschap. Door daarnaast in de subsidiëring van sportverenigingen rekening te houden met inkomens van ouders, zorgen wij ervoor dat ook binnen de sport de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Openluchtzwembad het Run hoort volgens ons open te blijven. In voorgaande jaren hebben maar liefst honderden mensen een Heusdenpas gebruikt om een hete zomerse dag van het zwembad te genieten. Deze voorziening is in de zomer van belang om mensen die geen vakanties kunnen betalen of onvoldoende mobiel zijn, toch een leuke zomer te bezorgen.

Hannah Scheffers

Hannah Scheffers

Wie ben je? Ik woon in Vlijmen en ben hier ook opgegroeid. Momenteel zit ik op het ds. Pierson college in ’s-Hertogenbosch en doe ik dit schooljaar eindexamen op havo. Hierna wil ik de leraren opleiding doen tot algemene economie docent op de Fontys in Tilburg.  Word opgetogen van? Mensen die geaccepteerd kunnen worden wie

Meer over Hannah Scheffers