Met oog voor… bestuur en samenwerken

De gemeente en de gemeenschap zijn niet hetzelfde. De verhouding tussen die twee is aan het veranderen. Het is niet zo dat de gemeente met geld en regels alleen bepaalt hoe de samenleving wordt ingevuld. De opstelling van de gemeente kan verschillen, afhankelijk van de vraag die voor ligt: regelgevend, handhavend, financieel of faciliterend.

Als PvdA-Heusden omarmen wij initiatieven van inwoners. Het is belangrijk dat het onderscheid tussen burgerinitiatieven helder blijft. Daartoe stelt de gemeente duidelijke kaders vast waarbinnen en onder welke voorwaarden zij burgerinitiatieven ondersteunt.

De gemeente (raad & college) neemt voortdurend beslissingen en maakt doorlopend beleidskeuzes. Even belangrijk is het controleren of die keuzes het gewenste effect hebben en tot welke klachten het gemeentelijk handelen geleid heeft. Daarom evalueert de gemeente (raad & college) op gezette tijden de effecten van haar beleid en stelt dat waar nodig bij.

De gemeente werkt niet alleen samen met haar inwoners, maar ook met andere gemeenten. De gemeente heeft veel extra taken gekregen waardoor nauwe samenwerking met verschillende overheden in de regio noodzakelijk is. Die samenwerking hoort altijd ten dienste te staan van inwoners en mag nooit zorgen voor een vervreemd gevoel van onze eigen inwoners richting de eigen gemeente.

PvdA-Heusden wil dat gemeenten van elkaar leren, elkaar helpen en elkaar aanvullen. Zo hoeft niet iedereen het wiel opnieuw uit te vinden. Niet iedere gemeente hoeft voor alle beleidsterreinen eigen beleid te maken. Gemeenten kunnen elkaars beleid overnemen en samen uitvoeren. Dit bespaart kosten en verhoogt de efficiëntie. Het beleid hoort wel op democratische wijze gecontroleerd te worden.

De keuze voor een samenwerking binnen de Midden-Langstraat ligt voor de PvdA-Heusden nog altijd voor de hand. Ook in andere samenwerkingsverbanden blijven wij actief. Het belangrijkste uitgangspunt is dat coalities alleen worden gesloten, waar ze nodig zijn én van waarde voor onze inwoners.

Ronald Heesbeen

Ronald Heesbeen

Wie ben je? Ik woon in Vlijmen, het dorp waar ik ook ben opgegroeid. Aan de universiteit van Tilburg heb ik de studie Bestuurskunde afgerond, ook heb ik de eerstegraads lesbevoegdheid voor het vak maatschappijleer behaald. Momenteel volg ik de opleiding tot docent Nederlands. Daarnaast ben ik de afgelopen acht jaar actief geweest als gemeenteraadslid

Meer over Ronald Heesbeen