Met oog voor…. mobiliteit en verkeer

Verkeer gaat vooral over veiligheid en bereikbaarheid. Voor de PvdA-Heusden is het vanzelfsprekend dat de kwetsbare groepen (zowel ouderen als kinderen) veilig de weg op kunnen. Het is belangrijk dat oversteekplaatsen bij scholen, ouderenhuizen en buurthuizen goed zijn. In woonwijken (niet op doorgaande wegen) is 30 kilometer per uur het uitgangspunt. Verkeer heeft bijna per definitie vervelende bijeffecten zoals sluipverkeer, geluidsoverlast en luchtvervuiling. De gemeente hoort deze negatieve gevolgen van verkeer serieus te nemen en waar mogelijk te bestrijden. Als er daarentegen sprake is van een onveilige situatie hoort deze direct aangepakt te worden.

De gemeente heeft volgens de PvdA-Heusden een nadrukkelijke rol in het aantrekkelijker maken van duurzame mobiliteitskeuzes, zoals fietsen, openbaar vervoer en elektrische voertuigen. Wij vinden goede en veilige wandel- en fietsroutes van belang.