Met oog voor… veiligheid

Veiligheid is een basisbehoefte. Veiligheid is voor een groot deel het werkveld van de politie, het openbaar ministerie en de rechtspraak. Ook de burgemeester is verantwoordelijk voor veiligheid. Al deze partijen hebben de afgelopen periode de verantwoordelijkheid genomen. Zij hebben de strijd tegen met name drugscriminaliteit stevig gevoerd. Wat de PvdA-Heusden betreft gaan zij onverminderd door met het voeren van die strijd.

De veiligheid van ons allemaal is echter te belangrijk om alleen aan de overheid over te laten. Wij willen juist gebruik maken van de inzet van onze inwoners om onze buurten veilig te houden. Sterker nog: zonder bijvoorbeeld buurtpreventie, Whatsapp-groepen in wijken en inwoners die hun verantwoordelijkheid nemen door melding te maken van verdachte situaties is het voor de overheid lastig om (het gevoel van) veiligheid te vergroten.

Overheid en inwoners zorgen er samen voor dat onze leefomgeving veilig blijft.