Met oog voor… senioren

Na een werkzaam leven horen ouderen zich geen zorgen te hoeven maken om geld. Ouderen met een onvolledige AOW krijgen momenteel via de bijstand een aanvulling tot het sociaal minimum voor 65-plussers. Omdat deze aanvulling onder de kostendelersnorm valt worden ouderen, die bijvoorbeeld bij hun kinderen inwonen, op die aanvulling gekort. Dat is niet rechtvaardig. Wij willen daarom voor deze specifieke groep een tegemoetkoming introduceren en het daarnaast mogelijk maken om via individueel maatwerk schrijnende gevallen te helpen.

Niet iedereen bereikt in goede gezondheid de AOW-leeftijd. Er zijn ook mensen die eigenlijk nog wel door willen werken nadat ze de AOW-leeftijd hebben bereikt. Aan al die mensen willen we recht doen. De PvdA wil dat ook mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt, kunnen aankloppen bij Baanbrekers (een publieke instantie voor werk en inkomen).
De groep die extra ondersteuning verdient om aan de slag te komen zijn de 55+’ers. In de tijd van economische groei mag het niet zo zijn dat deze groep, die graag wilt werken, aan de zijlijn blijft staan.

Leven in gezondheid is ook het motto voor mensen voor wie gezondheid niet vanzelf spreekt; voor mensen met een lichamelijke beperking of chronisch zieken. Zij moeten maatschappelijk optimaal kunnen functioneren (daar zijn rollatorvriendelijke wegen voor nodig), uitgaande van hun kracht en met praktische oplossingen voor hun beperkingen. Dat geldt ook voor ouderen. Wij worden steeds ouder en blijven steeds langer thuis wonen. Dat stelt hogere eisen aan de zorg dicht bij huis, zoals huisartsen, wijkverpleegkundige zorg en thuishulpen. Ouderen in de gemeente Heusden mogen erop rekenen dat deze zorg goed is.

Tot slot willen wij ervoor zorgen dat senioren niet gebukt gaan onder eenzaamheid. Het is aan de gemeente om laagdrempelige ‘huiskamers’ te verwezenlijken. In deze ‘huiskamers’ kunnen mensen zomaar even binnenlopen om een krant te lezen, koffie te drinken of zomaar een gesprek aan te gaan. Daar dienen voor de gebruikers (buiten hun eigen consumpties) geen kosten aan verbonden te zijn. De gemeente kan deze ontmoetingsplaatsen inzetten als informatiepunt. De huiskamers kunnen beheerd en bemenst worden door vrijwilligers van organisaties die zich met de senioren bezig houden.
Ook voor senioren hoort er genoeg te doen te zijn in de gemeente Heusden.