Met oog voor… cultuur

De PvdA-Heusden vindt dat cultuur onmisbaar is voor mensen persoonlijk, maar ook voor de samenleving als geheel. Cultuur is heel breed: van tradities als gildes en carnaval tot de harmonie, bandjes en dansen en van schilderen en creëren via de bibliotheek naar de galeries in Heusden Vesting.

De afgelopen jaren hebben wij ingezet op cultuur voor en door Heusdenaren. Omdat de meeste mensen mobiel zijn kunnen zij in de ons omringende steden genieten van theaters, musea en bioscopen. Om die reden streven wij niet meer alleen naar het halen van bekende artiesten en cabaretiers naar de Voorste Venne in Drunen. Juist onze eigen inwoners nodigen wij uit om in de vernieuwde Voorste Venne allerlei vormen van kunst en cultuur ‘ten tonele te brengen’. Uiteraard niet tegen elke prijs.

Wij stappen af van de bedaagde cultuurnota. Weliswaar zorgen wij voor het op peil houden van het cultureel aanbod in de gemeente. Maar een beleidsnota met daarin een opsomming van wie wat moet doen is niet de manier waarop de cultuur tot bloei kan komen. Juist door culturele instellingen, kunstenaars, scholen en inwoners samen de ruimte te geven kan de cultuur in Heusden verder bloeien. Een prachtig voorbeeld van initiatief vanuit de bevolking is de opera in Vlijmen-Vliedberg die veel bekijks trok. Dergelijke initiatieven verdienen een steun in de rug van de gemeente.

Een belangrijke culturele instelling in onze gemeente is de bibliotheek. Die zien wij als laagdrempelige ontmoetings- en leerplaats. Dat betekent dat bibliotheken een bijdrage leveren aan de bestrijding van (eventueel aanwezig) analfabetisme en laaggeletterdheid. Maar, de bibliotheek is niet alleen waardevol maar – met drie locaties – ook kostbaar. Zolang de bibliotheek de maatschappelijke meerwaarde kan aantonen in drie kernen zijn wij voor het openhouden van de drie locaties. Wij stimuleren de bibliotheek om zoveel mogelijk de samenwerking te zoeken met andere relevante partijen, zoals bijvoorbeeld het taalhuis. Ook vinden wij het belangrijk dat culturele instellingen zoveel mogelijk de handen ineenslaan om tot geschikte ruimtes te komen voor lezen, cultuur en spel.

Marianne de Wild

Marianne de Wild

Wie ben je? Een actieve senior met een afgeronde loopbaan (dus met pensioen) in het buurthuiswerk als sociaal cultureel werker en opbouwwerker. Geboren in Den Haag, opleiding en werk in Rotterdam en later in Tilburg. De liefde bracht me naar Brabant, waar ik “goed geland ben”. Ik ben gaan houden van de prachtige omgeving, de

Meer over Marianne de Wild