Met oog voor… een sociale economie

Bij een sterke economie moeten we geen kritiekloze absolute groei najagen en omarmen.

Wij zien dat het midden- en kleinbedrijf (en familiebedrijven) belangrijk is voor de lokale werkgelegenheid. Zij bieden al jarenlang werkgelegenheid en dienen waar mogelijk ondersteund te worden om Heusden aantrekkelijk te houden als vestigingsplaats. Heusden beschikt over een aantal sterke en vitale bedrijventerreinen. De PvdA-Heusden wil in kansrijke bedrijventerreinen, blijven investeren.

Daar waar bedrijvigheid excessen met zich mee brengt, zoals bijvoorbeeld de vervuiling van de grond of de lucht, staat de PvdA-Heusden voor de aanpak van de vervuiler. Ook heeft de gemeente de taak om de gedane vervuiling teniet te doen, op kosten van de vervuiler.