Met oog voor.. een mogelijk makende overheid en zeggenschap

De PvdA-Heusden vindt het belangrijk dat de gemeente ruimte geeft aan inwoners en ondernemers die ambities hebben. Uiteraard moeten mensen zich aan wetten en regels houden. Maar als mensen goede plannen hebben is het aan de gemeente om binnen de regelgeving mee te helpen met het zoeken naar mogelijkheden.

Als mensen ideeën hebben om hun buurt leefbaar te houden of levendiger te maken kunnen zij terecht bij de gemeente. Kennis en kunde van inwoners willen we benutten. Inwoners krijgen dan ook meer zeggenschap over hun eigen buurt. Daarnaast gaat de gemeente verder met het ‘buurten in de buurt’: de gemeente legt om de zoveel tijd het oor te luisteren in iedere buurt. Op die manier blijft de gemeente op de hoogte van wat er leeft en kunnen inwoners de wensen en behoeften kwijt.

Wij zien inwoners niet als klanten van publieke voorzieningen. Die voorzieningen zijn er voor de inwoners en de inwoners horen daarop invloed uit te kunnen oefenen. Om dat te bereiken zetten wij in op gebruikersoverleggen bij sportparken, buurthuizen en andere buurtvoorzieningen en niet in de laatste plaats op sterke cliëntenraden bij zorg- en andere hulpverleningsorganisaties.

Medezeggenschap beperkt zich volgens ons niet tot de verplichte overlegvergaderingen, maar vertaalt zich in mede-eigenaarschap of mede-opdrachtgeverschap.

 

 

 

 

Ronald Heesbeen

Ronald Heesbeen

Wie ben je? Ik woon in Vlijmen, het dorp waar ik ook ben opgegroeid. Aan de universiteit van Tilburg heb ik de studie Bestuurskunde afgerond, ook heb ik de eerstegraads lesbevoegdheid voor het vak maatschappijleer behaald. Momenteel volg ik de opleiding tot docent Nederlands. Daarnaast ben ik de afgelopen acht jaar actief geweest als gemeenteraadslid

Meer over Ronald Heesbeen