Met oog voor… armoedebeleid

We hebben de afgelopen jaren vol ingezet op het terugdringen van armoede. Samen met de woningbouwvereniging, het waterschap en stroomleveranciers heeft de gemeente vroeg gesignaleerd dat mensen schulden hebben. Met een actief armoedebeleid hebben we ervoor gezorgd dat het aantal mensen met schulden hier lager is dan het landelijk gemiddelde. Wij willen een stevig armoedebeleid doorzetten.

Uithuiszettingen als gevolg van huurschuld willen wij zo veel mogelijk voorkomen. Te allen tijde wanneer er minderjarige kinderen in het spel zijn.

Elk kind moet mee (kunnen) doen met sport, de schoolreis, jeugdvakantiewerk, cultuur, verjaardagen en goede kleding. Om dat voor elkaar te krijgen kunnen ouders in onze gemeente gebruik maken van het kindpakket, dat is een ondersteuning voor gezinnen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Daarnaast werkt de gemeente samen met Stichting Leergeld, de Voedselbank, Sint-Vincentius, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds en vele anderen om ervoor dat geen kind in de kou zal staan.

We gaan onverminderd door met het bereiken van mensen in schulden en het bereiken van kinderen die zonder hulp niet mee kunnen doen. Daarvoor is het belangrijk om dit samen te doen met mensen die zelf ervaring hebben met een zeer kleine beurs, schulden of armoede. Deze ervaringsdeskundigen kunnen met een vrijwilligersvergoeding als ambassadeurs optreden voor mensen die de weg nog niet weten naar ondersteuning of die de drempel nog niet over durven of kunnen.

De gemeentepolis staat open voor iedereen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum, ook voor mensen met schulden. Deze polis levert hen een financieel voordeel op. De gemeente gaat mensen die daar voordeel van hebben wijzen op het bestaan en de voordelen van de gemeentepolis.

In samenwerking met het voortgezet-, basis- en speciaal onderwijs zorgen we voor lessen in financiële zelfredzaamheid. Op die manier willen we jongeren leren budgetteren.

In het armoedebeleid kijken we niet alleen naar het bruto-inkomen, maar ook naar het besteedbaar inkomen en we hebben oog voor flexibel toepassen van armoedebeleid. Ook doen we er alles aan om te voorkomen dat mensen er op achteruit gaan als ze de uitkering verlaten en gaan werken (de armoedeval). Wij leveren maatwerk om de zogenaamde armoedeval te voorkomen.

Het bereiken van mensen staat voorop. Het aanbod van maatregelen om armoede te bestrijden evalueren we steeds met mensen die dagelijks met armoede te maken hebben, die weten hoe dat voelt en die weten wat er leeft.