Met oog voor… de financiën (gemeentelijke lasten)

De gemeentelijke lasten voor inwoners behoren in onze gemeente nog steeds tot de laagste in Nederland. We vragen nu weinig van inwoners, er is ruimte om meer te vragen. Dat is nodig om iedereen te laten profiteren van de voorzieningen van de gemeente. Daarbij geldt ook voor Heusden dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Naar onze mening is het geld niet van de gemeente (zij beheert het alleen) maar van de gemeenschap. De lastendruk moet in evenwicht zijn met wat de gemeente voor haar burgers doet. Het uitgeven van geld hoort uiteraard zo efficiënt en effectief te gebeuren. Minstens zo belangrijk is dat het geld ten goede hoort te komen aan de samenleving en in het bijzonder aan de mensen die de gemeente écht nodig hebben in het voorzien van de belangrijkste levensbehoeften.

De PvdA-Heusden staat voor een heldere en doorzichtige begroting die meerjarig sluitend is; een balans tussen inkomsten en uitgaven. De gedane grote investeringen in bijvoorbeeld het centrum van Vlijmen, de sporthal in Drunen, de Voorste Venne en in de infrastructuur zijn gedaan om de gemeente leefbaar en bereikbaar te houden.

In de vorige periode werden veel zorgtaken (‘de drie transities’) naar gemeenten overgeheveld. Wij hebben toen ingezet op het oormerken van de zorggelden: het geld voor zorg en participatie mocht niet aan andere zaken uitgegeven worden. Deze lijn willen wij doortrekken.

De belangrijkste taken zoals zorg, arbeid en armoedebestrijding verdienen volgens ons voorrang op grote projecten, daarom kan het nodig zijn om in de toekomst extra kritisch te kijken naar nieuwe grote investeringen. Innovaties in het kader van bijvoorbeeld verduurzaming of de zorg zijn wat ons betreft wel altijd het overwegen waard.

Het hebben van bezit, zoals gronden en panden, is geen kerntaak van een overheid. Alleen panden en gronden, die nodig zijn voor het uitvoeren van gemeentelijke beleid, houden we. Panden en gronden die niet nodig zijn, verkopen we.