Zorg voor kwetsbare kinderen snel en dichtbij

14 december 2017

De PvdA vindt dat kwetsbare kinderen snel en dichtbij de juiste hulp moeten krijgen.

De behoeften van het gezin staan voorop bij jeugdzorg, dat bewerkstelligen we door ze zélf de regie te geven. Gezinnen hebben met één hulpverlener te maken die meer vertrouwen en ruimte krijgt om zijn of haar werk te doen. De Jeugdwet, die in januari 2015 in werking is getreden, draagt aan deze omslag bij. Daar waar gezinnen soms tussen de 9 en 17 hulpverleners over de vloer kregen, werken hulpverleners met verschillende specialismen nu via de Wijkteams samen volgens de aanpak één gezin- één plan- één hulpverlener. Er is meer aandacht voor preventie, waardoor de zware specialistische zorg afneemt. Daarnaast komt er één aanspreekpunt voor een gezin met problemen en wordt het sociale netwerk (grootouders, kennissen, vrienden enzovoort) ingezet om het gezin te ondersteunen.