Stem 21 maart 2018 op de PvdA

25 februari 2018

Stem 21 maart 2018 op de Partij van de Arbeid omdat…
… kinderen nooit de dupe mogen worden van armoede.
… iedereen een oude dag verdient zonder geldzorgen en met sociale contacten.
… er betaalbare en toegankelijke zorg moet zijn voor iedereen.
… de PvdA zich inzet voor voldoende betaalbare en duurzame woningen in Heusden.
… de PvdA de komende vier jaar, net als de afgelopen tijd, zorgt dat geld dat bedoeld is voor zorg ook aan zorg wordt uitgegeven.
… iedereen mee moet kunnen doen aan cultuur, sport en bewegen.
… de PvdA duurzaamheid bij alle beslissingen voorop stelt.