PvdA Motie over verhoging inkomensgrens Heusdenpas naar 120% van het sociaal minimum aangenomen!

9 december 2017

In Heusden hebben we voor mensen met een laag inkomen (tot 110% van het bijstandsniveau) de Heusdenpas. Houders van een Heusdenpas kunnen hiermee een bijdrage krijgen voor deelname aan sociaal culturele activiteiten (bibliotheek, zwembad, cursussen). Heel belangrijk voor de sociale activering, dus ook heel goed dat dit er is! Er is echter een grote groep mensen die werken (met een laag inkomen) of die een klein pensioen hebben, die moeite heeft met rondkomen.

Omdat de inkomensgrens voor het kindpakket en voor de gemeentepolis hoger ligt (op 120% van het bijstandsniveau) heeft de PvdA gevraagd om om de inkomensgrens daarom te verhogen naar 120% van het bijstandsniveau, zodat ook deze groep met de Heusdenpas kan meedoen aan activiteiten in de samenleving.