Persbericht PvdA Heusden Kandidatenlijst verkiezingen 2018

15 december 2017

De leden van de PvdA-Heusden hebben de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vastgesteld.

De top van de kandidatenlijst is een mix van jong en oud, ervaring en nieuw talent. De eerste zes zijn vier vrouwen en twee mannen. Lijsttrekker is Ronald Heesbeen, bestuurskundige en bezig met een opleiding tot docent Nederlands en de huidige fractievoorzitter. Op nummer twee staat Pauline Scheffers, beleidsontwikkelaar Sociaal Domein en actief in de steunfractie. Op nummer drie Sham Ahmed, studente rechtsgeleerdheid en voorzitter van de JS (de jongerenafdeling van de PvdA) in Brabant. Op nummer vier Marianne de Wild, die zich de komende periode wil inzetten voor duurzaamheid en een gezonde leefomgeving. Op vijf Arnold Reijnen, jarenlang actief geweest in het onderwijs, nu actief als vrijwilliger bij onder meer senioren organisaties en Stichting Leergeld Heusden. Tot slot Hannah Scheffers, 18 jaar en wil zich met name inzetten voor de jongeren van Heusden.

Margo Mulder heeft aangegeven dat ze zich, na twee perioden als wethouder in Heusden, na de verkiezingen niet meer beschikbaar zal stellen. Margo heeft al veel kunnen bereiken, vooral op sociaal terrein, en zal ook de komende maanden met veel enthousiasme verder werken aan een sociaal Heusden.

In het verkiezingsprogramma zal de PvdA-Heusden naast haar visie op de komende jaren ook aangeven wat bereikt is in de afgelopen vier jaar. Speerpunten worden ouderenbeleid, zorg en wonen.