30 juni 2015

Motie zonnepanelen

Motie ingediend in de gemeenteraadsvergadering van 30 juni 2015 door de fractie van de Partij van de Arbeid.

De gemeenteraad van Heusden, bijeen in vergadering op 30 juni 2015,

Overwegende dat,

-de gemeente Heusden een nieuwe sporthal laat bouwen in de nieuwe wijk Dillenburg in Drunen;

-duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt is voor de gemeente Heusden;

-de bouw van een nieuwe sporthal een unieke kans is om zonnepanelen te plaatsen.

 

Verzoekt het college om:

Te onderzoeken of het plaatsen van zonnepanelen op de nieuwe sporthal Dillenburg, het gemeentehuis en andere geschikte gemeentelijke gebouwen voordelen oplevert. En de raad hier voor 1 november 2015 over in te lichten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Partij van de Arbeid.