15 maart 2014

De zorg is onze grootste zorg

In 2015 komen veel taken op de gemeente af. Het verplaatsen van de taken van Rijksoverheid naar gemeente wordt “de transities” genoemd. Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk deze veranderingen zijn.

 

 

 

Er zijn drie transities:

  1. Invoering participatie wet
  2. Verbreding WMO (met AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging)
  3. Jeugdzorg

Alle drie deze transities hebben onze volle aandacht. Een groot deel van de transities gaat over uitvoering van zorgtaken. En hier maakt de PvdA-Heusden zich zorgen om. Zorg om zorg. Hoe gaat de gemeente dit organiseren? Is er wel voldoende budget? Maar vooral: hoe nemen we de onzekerheid bij al die mensen die zorg nodig hebben of in de zorg werken zo snel mogelijk weg? 2015 komt snel naderbij, maar er is nog onvoldoende duidelijkheid wie straks welke taken mag gaan uitvoeren. Deze onzekerheid kan ertoe leiden dat contracten niet verlengd worden. Zorgbehoevenden weten niet wie er in 2015 voor hen zorgt, en zorgverleners zijn niet zeker of ze straks nog werk hebben, en waar dan.

Wij zien ook mogelijkheden. We denken dat gemeenten in staat zijn om de zorg goed te organiseren. Dan moet in elk geval gebruik gemaakt worden van de kennis en kunde van echte zorgprofessionals.

De PvdA wil de zorg dichtbij organiseren. De wijkzuster komt terug, de huisarts krijgt een centrale rol. Bureaucratie verminderen, minder loketten, minder doorverwijzingen en minder lagen.

Dit alles zal mogelijk niet meteen goed lopen. Daarom komt er een “waakhond” waarbij iedereen terecht kan met alle knelpunten en onbedoelde effecten. Zonder in allerlei formele bezwaarprocedures te hoeven belanden.

Verder staat de PvdA voor normale salarissen in de zorg. Meer zorg en minder bureaus, minder hoge beloningen.

In ons verkiezingsprogramma staat dit over zorg. En wij proberen via onze website zoveel mogelijk met u te delen, over onze zorgen én keuzes.