Campagnedag 24 februari

24 februari 2018

Op 24 februari 2018 hebben we – in de snerpende kou – rozen uitgedeeld in het centrum van Drunen en Vlijmen. De reacties waren warm en we hopen dat we de komende drie zaterdagen veel inwoners kunnen spreken over de komende raadsperiode. We hebben het onder andere gehad over de voor- en vroegschoolse educatie, zwembad het Run en de begeleiding naar werk van jongeren met een beperking.